Over Ons

De Nijmeegse Funrunners bestaan officieel sinds januari 2020. Voorheen waren we bekend als de stichting Nijmegen Loopt! Nijmeegse Funrunners. Vanaf januari 2020 zijn we een vereniging met een 5-koppig bestuur.

Het hoogste orgaan van onze vereniging is de Algemene Ledenvergadering waarin alle leden stemrecht hebben. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Verder stelt de ALV onder andere jaarlijks de hoogte van de verenigingscontributie voor de leden vast.

Als lid mag je deelnemen aan alle trainingen en evenementen van de vereniging.

De vereniging draagt de naam Nijmeegse Funrunners met eer. We lopen en wandelen voor de fun! Gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel; de prestaties worden bewonderd, maar zijn niet onze drijfveer.

We zijn bevoorrecht om te kunnen trainen in de mooiste omgeving van Nederland, met de bossen, de heuvels en de rivieren om ons heen.

Deze zijn ook terug te vinden in ons prachtige logo!

Onze trainers zijn enthousiast, ervaren en gediplomeerd. Ze weten de weg te vinden in deze omgeving en hebben oog voor een ieder die meetraint.

Wij zijn aangesloten bij Uniek Sporten die het voor iedereen mogelijk maakt te kunnen sporten. Een beperking hoeft immers geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen!

Kom gezellig met ons meelopen! Het is altijd mogelijk om een keer mee te trainen om te ervaren hoe de training en de mensen zijn, wanneer je nog twijfelt.