Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 mensen. Zij worden volgens de Statuten van de vereniging voor 3 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter:  Jan Gubbels

Penningmeester: Gerrit Eggink

Secretaris: Daniëlle Schattenberg

Algemeen bestuurslid: Joop Baltussen

Ledenadministrateur / Algemeen bestuurslid: Yvonne Hoogenboom-van Dinteren

De statuten van de Nijmeegse Funrunners zijn in te zien via onderstaande link voor leden na inlog met hun ledenaccount. Dit geldt ook voor de informatie omtrent de Algemene Ledenvergadering