Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 4 mensen. Zij worden volgens de Statuten van de vereniging voor 3 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter:  Jan Gubbels

email : voorzitter@nijmeegsefunrunners.nl

Penningmeester: Gerrit Eggink

email : penningmeester@nijmeegsefunrunners.nl

Secretaris: Daniëlle Schattenberg

email : secretaris@nijmeegsefunrunners.nl

Algemeen bestuurslid: Joop Baltussen

email : joop@nijmeegsefunrunners.nl

De statuten van de Nijmeegse Funrunners zijn in te zien via onderstaande link voor leden na inlog met hun ledenaccount. Dit geldt ook voor de informatie omtrent de Algemene Ledenvergadering