Contributie

De jaarcontributie wordt elk jaar vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Voor 2021 en ook voor 2022 geldt een jaarcontributie van: € 170,00 voor hardlopers.

Voor 2021 en ook voor 2022 geldt een jaarcontributie van: € 125,00 voor wandelaars.

Wanneer men later in het jaar lid wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend per resterende hele maand van dat jaar.

De kosten van de beginnerscursus bedragen € 75,00.

De vereniging Nijmeegse Funrunners heeft de wens dat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te kunnen doen om de hardloop- en/of wandelsport te beoefenen. Daarom zijn wij aangesloten bij de Meedoen regeling van de gemeente Nijmegen. Check onderstaande link en lees de voorwaarden van de Meedoen regeling.